Para Mı İstiyorsun ?

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Para Mı İstiyorsun ?"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Para Mı İstiyorsun?" ifadesi, birinin davranışları veya söyledikleri nedeniyle karşısındaki kişinin maddi çıkarlarını veya kazanç elde etmeyi amaçladığını ima eden bir tabirdir. Bu ifade, genellikle bir kişinin tutumunun veya talebinin sadece maddi çıkarları gütmeye yönelik olduğunu eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır.

"Para Mı İstiyorsun?" tabiri, bazen birinin samimiyetini veya niyetini sorgulamak için kullanılırken, bazen de alaycı veya şaşırtıcı bir şekilde kullanılarak kişinin isteklerini yüzeye çıkarmaya çalışır. Bu ifade, insanların eylemlerini ve isteklerini anlamaya çalışırken maddiyatın aşırıya kaçan veya öncelikli hale gelen bir faktör olup olmadığını vurgular. Özellikle duygusal veya önemli konularda, insanların niyetlerini anlamak ve empati yapmak önemlidir, böylece iletişim ve ilişkiler daha sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir.

Hakaret mi?


Para Mı İstiyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Diş hekimine hitaben: Dişi çekmeye mecbursun, yoksa para mı istiyorsun, paraysa para) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnamedeki isteme uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/1850 Karar: 2018/2042 Tarih: 19.02.2018

"Para Mı İstiyorsun ?" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.