Düğmesine Basılan Yargıçlar

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Düğmesine Basılan Yargıçlar"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Düğmesine Basılan Yargıçlar, 15 Temmuz 2016’da Türkiye’de yaşanan darbe girişimi sırasında ve sonrasında yargı sistemine yapılan müdahaleleri anlatan bir belgesel serisidir. Belgeselde, darbe girişimine karşı direnen ve görevden alınan yargıçlar, hakimler ve savcılar konuşuyor. Belgesel, Sarı Sıcak adlı bir YouTube kanalında yayınlanmıştır. Yargı, bir devletin yasama ve yürütme organlarından bağımsız olarak hukuk kurallarını uygulayan ve adaleti sağlayan organların bütünüdür. Yargının bağımsızlığı, demokratik bir rejimin temel unsurlarından biridir.

Hakaret mi?


Düğmesine Basılan Yargıçlar kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yargılamasının yapıldığı... Ağır Ceza Mahkemesi'nin tarihli duruşması sırasındaki savunması, anılan mahkemenin esas sayılı dosyası, YCGK'nın 17.07.2007 tarihli içtihadı ve TCK'nın 128. maddesi birlikte değerlendirildiğinde, iddianamede yer alan sözlerin (Düğmesine basılan yargıçlar, düğme ile yönetilen yargıçlar) savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçlarında hukuka uygunluk nedeni oluşturan hakkın kullanılmasına ilişkin koşullan taşıdığı gözetilmeden, savunma hakkı kullanılırken ölçülülük koşulunun ihlal edildiği biçimindeki yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet hükmü kurulması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1331 Karar: 2015/1678 Tarih : 22.05.2015

"Düğmesine Basılan Yargıçlar" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.