Atakelle

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Atakelle"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Atakelle" terimi, Türkçede genellikle olumsuz bir anlam taşıyan, başkalarını küçümseyen, agresif, kaba ve kırıcı bir kişiyi tanımlamak için kullanılır. Bu ifade, birinin saygısız ve hoşgörüsüz bir tutum sergileyerek, başkalarını rahatsız ettiğini veya onlara zarar verdiğini belirtmek amacıyla kullanılabilir.

Atakelle tabiri, bir kişinin sosyal ilişkilerde uyumlu ve saygılı olmaktan uzak olduğunu ve bu nedenle toplum içinde hoş karşılanmadığını ima eder. Bu ifade, birine yapılan bir eleştiri olarak kullanılabilir ve daha saygılı ve anlayışlı bir tutum sergilemeleri gerektiğini belirtir.

Hakaret mi?


Atakelle kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1
(Sosyal medya hesabından yapılan eleştirel paylaşım bünyesinde Atatürk'ten "Atakelle" sıfatıyla bahsedilmesi şeklinde gelişen eyleme ilişkin) sanığın atılı suçu işlediği kabul edilerek 5816 sayılı Yasa'nın 1/1. maddesi uyarınca temel cezanın 1 yıl 6 ay hapis cezası olarak belirlenmesinden sonra eylemin basın yolu ile işlediği gözetilip aynı yasanın 2. maddesi tatbik edilmek suretiyle temel cezanın artırılması gerektiği nazara alınmadan, uygulama yeri bulunmayan 5237 sayılı TCK'nın 125/4. maddesinin uygulanması suretiyle yazılı şekilde hüküm kurulması yasaya aykırı...     Yargıtay 11. CD Esas: 2018/3510 Karar: 2018/6864 Tarih: 13.09.2018

"Atakelle" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.