Katiple mi Muhatap Olacağım

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Katiple mi Muhatap Olacağım"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Katiple mi muhatap olacağım?" ifadesi, genellikle bir kişinin kendisine zarar veren, tehlikeli veya kötü niyetli biriyle ilişki kurmak veya iletişimde bulunmak istememesini ifade etmek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin karşısındaki insanın davranışlarının veya niyetlerinin tehlikeli veya olumsuz olduğunu düşündüğünü belirtirken, kendini koruma ve güvende hissetme isteğini yansıtır.

Bu deyim, bir kişinin başkalarıyla ilişkilerini seçerken dikkatli olma ve kendini koruma gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda olumsuz veya tehlikeli kişilerden uzak durma ve kendi güvenliğini sağlama sorumluluğunu vurgular. "Katiple mi muhatap olacağım?" ifadesi, insanların çevrelerindeki insanların niyetlerini ve davranışlarını değerlendirirken dikkatli olmaları gerektiğini anlatırken, aynı zamanda kişisel güvenliğin ve refahın önemini vurgular. Terim, kişilerin kendi haklarını ve güvenliğini koruma gerekliliğini anlatırken, aynı zamanda kötü niyetli veya tehlikeli kişilerden uzak durmanın önemini yansıtır.

Hakaret mi?


Katiple mi Muhatap Olacağım kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın söylediği kaba söz niteliğindeki sözlerin (Avukat tarafından, gerekçeli kararı vermeyen mahkeme katibine hitaben: Siz bir tebligat yapmasını, tebligatın yapılıp yapılmadığını bile bilmiyorsunuz, ben bir katiple mi muhatap olacağım, katip kimdir) müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması sebebiyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı anlaşıldığından, anılan kararın kanun yararına bozulmasına dair talebin reddine karar verilmiştir.

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/986 Karar: 2017/3384 Tarih: 28.03.2017

"Katiple mi Muhatap Olacağım" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.