Elini Kolunu Sallama

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Elini Kolunu Sallama"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Elini kolunu sallama" ifadesi, bir kişiye gereksiz yere hareket ettiği veya iş yapmadığı anlamında kullanılan bir deyimdir. Bu ifade genellikle bir kişinin tembelliğini veya boş gezdiğini ifade etmek için kullanılır. "Elini kolunu sallama" ifadesiyle kişi, hareket etmek yerine yerinde durduğunda veya bir iş yapmak yerine boşta olduğunda eleştirilmektedir.

Hakaret mi?


Elini Kolunu Sallama kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın "Elini kolunu sallama, artist misiniz siz" şeklinde ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olma- ması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/45093 Karar: 2017/13667 Tarih: 27.11.2017

"Elini Kolunu Sallama" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.