Götüne Girsin

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Götüne Girsin"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Götüne Girsin" ifadesi, bir kişiye kötü dilek veya beddua ifadesi olarak kullanılır. "Götüne girsin" ifadesi, olumsuz bir dilekte bulunmak anlamına gelir.

Hakaret mi?


Götüne Girsin kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda müşteki vekilinin Facebook hesabından yapılan belirsiz paylaşımın altına şüpheli ...'in "o yazar kasa götüne girsin şerefsiz yalamacı" şeklindeki yorumu yaparak müvekkiline karşı hakaret suçunun işlendiğinden bahisle yaptığı şikayet üzerine Başsavcılığınca Facebook isimli sosyal paylaşım sitesi ile ilgili olarak yapılan istinabe taleplerinin sitenin faaliyet merkezinin bulunduğu Amerika Birleşik Devletleri adli makamlarınca cevaplanmadığı, açık kimlik bilgileri tespit edilemeyen şüpheli hakkında kovuşturma imkanı bulunmadığı gerekçesiyle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de CMK'nın 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hallerinin somut olayda mevcut olmadığı dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/7086 Karar: 2022/12245 Tarih: 16.05.2015

"Götüne Girsin" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.