Terör Örgütünü Simgeleyen Renkleri Şerefle Taşıyan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Terör Örgütünü Simgeleyen Renkleri Şerefle Taşıyan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Terör örgütünü simgeleyen renkleri şerefle taşıyan" ifadesi, bir kişinin terör örgütü ile ilişki içinde olduğunu veya terör örgütünün sembollerini gururla temsil ettiğini ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, kişinin terör örgütünün ideolojisi veya amacıyla uyumlu olduğunu vurgularken, aynı zamanda terörizmi desteklemek veya terörist faaliyetlere katılmak anlamına gelebilir. "Terör örgütünü simgeleyen renkleri şerefle taşıyan" terimi, olumsuz bir çağrışım taşır ve terörizmle ilişkili olabilecek veya terör örgütünün değerlerini yansıtan kişileri tanımlamak için kullanılır.

Bu deyim, kişinin terör örgütünün sembollerini veya ideolojisini benimsediğini ve bunları gururla temsil ettiğini ifade ederken, aynı zamanda toplumsal güvenliği tehdit eden faaliyetlere katılan veya destek veren kişilere dikkat çekmek amacı taşır. "Terör örgütünü simgeleyen renkleri şerefle taşıyan" ifadesi, terörizmin tehlikelerini vurgularken, aynı zamanda insanların toplumsal değerlere ve güvenliğe zarar veren faaliyetlere karşı duyarlı olmaları gerektiğini anlatırken, terörist faaliyetlere karşı mücadele gerekliliğini vurgular. Terim, insanların terörizmin kötü etkilerini anlamalarını ve bu tür faaliyetlere karşı durmalarını teşvik ederken, toplumsal güvenliğin korunması için birlikte hareket etme gerekliliğini vurgular.

Hakaret mi?


Terör Örgütünü Simgeleyen Renkleri Şerefle Taşıyan  kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

...'de yayım yapan ... Gazetesi'nin sahibi ve köşe yazan olan sanığın ... Belediyesi'nin yapmış olduğu faaliyetler nedeniyle "Turk Bayra ğundan Rahatsız Olanlar" başlıklı köşe yazısında geçen sözlerinin (Türk Bayrahun... Belediye Başkan...in talimatıyla silinmesi tam bir kepa zelik me, Türk Bayrağını silip ortadan kaldıran, terör örgütin simgeleyen renkleri şerefle taşıyan sözüm ona kentin şehremini, bayrağımızı Atatürk anıt ala- nunda siyaha boyamanızı acaba hangi kargalar önerdi?) yazı bütünüyle ele alındığında küçük düşürücü değer yargılan içermediği, kamuoyunu bilgilendirmeyi amaçlayan güncel haber ve eleştiri niteliğinde olduğu, hem bir politikacı hem de belediye başkanı olan müştekinin sürekli toplum önünde olması nedeniyle eleştirilere açık olması gerektiği, bu nedenle hukuka aykırılık öğesi oluşmadığı gözetilmeden hükümlülük kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/10739 Karar: 2015/9155 Tarih: 26.10.2015

"Terör Örgütünü Simgeleyen Renkleri Şerefle Taşıyan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.