Kontrol Altındaki Mahkeme

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kontrol Altındaki Mahkeme"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kontrol altındaki mahkeme, bir hukuk terimidir. Bu terim, bir makam, bir kurum veya bir kişi tarafından denetlenen, yönlendirilen veya etkilenen bir mahkeme anlamına gelir. Kontrol altındaki mahkeme, genellikle hukuki bağımsızlığını veya tarafsızlığını kaybetmiş veya zayıflatılmış bir mahkemedir. Kontrol altındaki mahkeme, adli kontrol kararı, vesayet davası veya kontrol altında tutmak gibi hukuki kavramlarla ilgili olabilir. Kontrol altındaki mahkeme, kontrol altında tutan makam, kurum veya kişiye göre değişiklik gösterebilir. Kontrol altındaki mahkeme, hukukun üstünlüğü, insan hakları ve demokrasi gibi değerlere aykırı olabilir.

Hakaret mi?


Kontrol Altındaki Mahkeme kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

incelenen dosyada, sanığın... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esasına kayden görülen kamu davasının tarihli duruşmasında sanık sıfatıyla yaptığı konuşmasında mahkeme heyetine karşı "Benim dostum da koruyucumda Allah'tır. Onun adaleti kontrol altındaki mahkemenin adaletine benzememektedir... Anlaşılmaktadır ki, yargılandığım mahkeme ABD'nin derin devleti ..., ... derin devleti ..., İngiltere'nin derin devleti MI 5 tarafından izlenmektedir. Onlardan gelen talimatları da iftira makamı, yargılamanın mütalaaları olarak yüce mahkemeye sunmaktadır....Tekraren arz ediyorum ki, ne yüce mahkemenin ne de ... adliyesinde bulunan diğer mahkemelerin ve buradaki görevli hakim ve savcıların ... yaşatmaya gücü yetmez. Boşuna uğraşıyorsunuz.... Yoksa yüce mahkemenin iddia makamında oturanların, bu büyük savaşta bir dahili yok. Onlarda emir alan memur görevini ifa etmektedirler... kurulan çadır mahkemesi, öncesinde .... kurulan prefabrik mahkemenin devamıdır. Hukuk değerlerinde yeri olmayan bu yargılamaya bu yol üzerinden devam ederseniz, heyetiniz de bir gün benimle birlikte aynı davaya bağlı olarak yargılanacaksınız... Öyle ki, içerisinde hiç suç unsuru bulunmayan konuşmamı mahkeme dışındaki iddia makamının yüce mahkemeye baskısı üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunulsun kararını alabiliyorsunuz.... Ancak sayın başkan, ancak bu dava sizin de davanız, nasılsa biz seçilmişiz, siz de seçilmişsiniz" eklindeki kabul edilen sözleri ve savunmasının tamamı, bir bütün halinde değerlendirildiğinde, mahkeme heyetinin onur, şeref ve saygınlığını rencide etme maksadıyla söylenmeyip, sanığın uğradığını düşündüğü haksızlık ile mahkemenin tarafsızlığına dair duyduğu şüpheyi dile getirme ve eleştiri niteliğinde olduğu ve savunma hakkı kapsamında değerlendirilmesi gerektiği, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/933 Karar: 2014/12015 Tarih: 15.04.2014

"Kontrol Altındaki Mahkeme" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.