Bir İşe Yaradığın Yok

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Bir İşe Yaradığın Yok"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Bir işe yaradığın yok" ifadesi, bir kişinin bir işte, bir projede veya bir durumda yeterli bir katkısı veya faydası olmadığını ifade etmek için kullanılan kaba bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin işe yaramaz, beceriksiz veya yetersiz olduğunu ima eder.

Bu ifade, genellikle olumsuz bir anlam taşır ve alaycı bir şekilde kullanıldığında, kişiyi küçümseyici ve incitici bir şekilde nitelendirir. Bu nedenle, başka bir kişiyi bu şekilde etiketlemek yerine, potansiyellerine odaklanmak ve onları daha olumlu bir şekilde desteklemek daha yapıcı bir yaklaşım olabilir. Ayrıca, bir kişinin bir işe yararlılığı veya katkısı hakkında hızlı bir şekilde yargılamak, onların yeteneklerini, bilgi seviyelerini veya iş becerilerini haksız yere değerlendirme riski taşır.

Hakaret mi?


Bir işe yaradığın yok kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği anlaşılan "Siz bu makinelere bakım yaptırmıyor musunuz, sen burada ne işe yarıyorsun lan, hiç çalışmıyorsun lan lan senin bir işe yaradığın yok" şeklindeki sözlerin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

 

Yargıtay 18 CD Esas: 2019/3694 Karar: 2019/13361 Tarih: 30.09.2019

"Bir İşe Yaradığın Yok" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.