Sazan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sazan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sazan" terimi, genellikle bir kişinin gerçekleri veya durumu anlamamış gibi davranarak, anlam verilemeyen veya anlamsız yorumlar yapması durumunu ifade eder. Bu ifade, kişinin açıkça görülen veya anlaşılır bir durumu veya gerçeği anlamama veya anlamamazlık sergilediği düşüncesini vurgularken, aynı zamanda kişinin davranışını sorgulamak veya alay etmek amacıyla da kullanılabilir.

"Sazan" terimi genellikle alaycı bir tonla veya eleştirel bir şekilde kullanılır ve kişinin anlayışsız veya anlamaz bir tavır sergilediğini ifade ederken, aynı zamanda kişinin daha dikkatli veya mantıklı bir şekilde düşünmesi gerektiğini belirtebilir. Bu ifade, anlam verilemeyen veya mantıksız yorumlar yapan kişilerin sorgulanması veya eleştirilmesi amacıyla kullanılırken, aynı zamanda netlik, açıklık ve düşünce yürütme becerisinin önemini vurgulayabilir. Kullanımı sırasında dikkat edilmesi gereken nokta, ifadenin kişileri aşağılama veya küçümseme amacıyla değil, düşünsel netlik ve açıklığın önemini vurgulamak amacıyla kullanılmasıdır.

Hakaret mi?


Sazan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık tarafından ulusal çaplı bir gazeteye verilen araç satış ilanını gören katılanların sanığı aradığı, sanığın kendisini diş hekimi olarak tanıtarak aracı başkalarına satmaması için kaparo göndermesi gerektiğini söylemesi üzerine katılanlar tarafından 250 ve 100 TL kaparonun sanığın banka hesabına gönderildiği, sonrasında ise sanığa ulaşamadıkları, katılan...'in daha sonra sanığı telefonla aradığında kendisine ... ‘i bulursanız beni de tanıştırın, ben kendi kimliğimle iş mi yaparım, ben de kimlik çok, bugün... olurum, yarın... olurum, çakal, o fiyata araç olur mu sazan" şeklinde mesaj göndermek suretiyle hakaret ettiği, sanığın böylece üzerine atılı nitelikli dolandırıcılık ve hakaret suçlarını işlediği iddia ve kabul olunan somut olayda, sanık hakkında hakaret suçundan yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre sanığın yerinde görülmeyen temyiz itirazlarının reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına...

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/4284 Karar: 2015/5323 Tarih: 19.10.2015

"Sazan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.