Evladına Haram Lokma Yedirmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Evladına Haram Lokma Yedirmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Evladına Haram Lokma Yedirmek" ifadesi, bir kişinin başkalarına kötülük yapmak veya zarar vermek için çaba harcadığını ifade eder. "Evladına haram lokma yedirmek" ifadesi, bir kişinin kendi çıkarı veya niyeti uğruna başkalarına zarar verdiğini vurgular.

Hakaret mi?


Evladına Haram Lokma Yedirmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

(Sosyal medyada yayınlanan "Başbakanın dili sürçtü Evlatlarıma helal lokma yedirmedim" başlıklı habere "Gerçekten evlatlarına helal lokma yedirmemiş, hep haram lokma yedirmiş" şeklinde yorum yayınlanmasına ilişkin) yapılan yargılamaya, toplanıp karar yerinde gösterilen delillere, mahkemenin kovuşturma sonuçlarına uygun olarak oluşan kanaat ve takdirine, incelenen dosya kapsamına göre katılan vekilinin temyiz dilekçesinde ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, CMK'nin 302/1. maddesi gereğince temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2019/2302 Karar: 2019/2780 Tarih: 18.04.2019

"Evladına Haram Lokma Yedirmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.