Boyun Kadar Konuş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Boyun Kadar Konuş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Boyun kadar konuş" ifadesi, bir kişinin gereksiz veya uzun konuşmasını engellemek için kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, bir kişinin gereksiz yere uzun ve anlamsız şeyler söylediğinde, konuyu kısa ve öz bir şekilde anlatması gerektiğini ima eder.

Örneğin, "Boyun kadar konuş, konunun özünü söyleyip bitir" ifadesi, bir kişinin gereksiz yere uzun ve anlamsız konuştuğunu belirterek, konunun özünü kısa ve öz bir şekilde anlatması gerektiğini ifade eder.

Bu ifade, bir kişinin gereksiz yere uzun konuşmalar yapmasını engellemek veya bir konuyu kısa ve öz bir şekilde ifade etmesini hatırlatmak için kullanılır. Ancak, bu ifade karşı tarafı rahatsız edebilir veya incitebilir. Daha uygun ve saygılı bir şekilde, bir kişinin daha kısa ve öz bir şekilde konuşması veya anlatması gerektiği konusunda yapıcı eleştiriler sunmak daha iyi bir seçenek olacaktır.

Hakaret mi?


Boyun kadar konuş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana yönelik ifadeleri (Çok konuma, boyun kadar konuş) bir bütün olarak değerlendirildiğin de, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket dışı ve kaba söz niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile ceza verilmesine yer olmadığı kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/14573 Karar: 2021/9780 Tarih: 18.03.2021

Karar #2

Belediyede zabıta memuru olarak görev yapan müşteki ile sanık arasında gazete okuma yüzünden çıkan tartışmada, sanığı müştekiye "gazeten kadar konuş" şeklinde sözler söyleyerek gazeteyi müştekinin yüzüne karşı fırlatması şeklinde gerçekleşen olayda, sanığın müştekiye karşı, görev başında ancak görevden kaynaklanmayan bir nedenle sövme suçunu işlediğinin anlaşılmasına göre…

Yargıtay 2. CD Esas: 2005/4591 Karar: 2006/3340

"Boyun Kadar Konuş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.