İtin Çakalları

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İtin Çakalları"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"İtin Çakalları" ifadesi, argo veya gayri resmi bir dilde kullanılan bir tabirdir. Bu ifadeyle kişi, kötü niyetli veya düşmanca kişileri tanımlarken veya eleştirirken kullanabilir.

Hakaret mi?


İtin Çakalları kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Polislere hitaben: Siz kim olduğunuzu bir söyleyin, ben polisi tanıyorum, kimin çakalları, köpeklerisiniz, T.C.nizi tanıyorum ki sizi tanıyayım, götünüzdeki silaha güvenip de iş yapıyorsunuz, o silah götünüze  sokarım, sizin gibi nice elimden geldi geçti, hiçbirinizi sallamadım, kralınız gelsin, siz itin çakallarısınız) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu anlaşıldığından, sanık ...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/26419 Karar: 2016/7479 Tarih: 12.04.2016

"İtin Çakalları" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.