Sen Ne Karışıyorsun Lan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Ne Karışıyorsun Lan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen Ne Karışıyorsun Lan?" ifadesi, genellikle argo veya kaba bir üslupla kullanılan bir cümledir. Bu ifadeyle kişi, muhatabının kendi işlerine veya meselelerine karışmasını veya gereksiz şekilde müdahale etmesini eleştirmek veya reddetmek isteyebilir.

Bu tür bir ifade, genellikle hoşnutsuzluk, irritasyon veya karşı çıkma anlamı taşır. İletişimde saygılı bir dil kullanmaya özen göstermek önemlidir. "Lan" kelimesi, argo veya samimi bir dilde kullanılan bir ifadedir ve resmi veya resmi olmayan durumlarda kullanımı uygunsuz olabilir.

Hakaret mi?


Sen Ne Karışıyorsun Lan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın mağdura söylediği kabul edilen "Sen ne karışıyorsun lan" şeklindeki sözün muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibariyle oluşmadığı gözetilmeden sanık hakkında mahkûmiyet kararı verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2278 Karar: 2019/5828 Tarih: 26.03.2019

"Sen Ne Karışıyorsun Lan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.