Sen Benimle Muhatap Olamazsın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Sen Benimle Muhatap Olamazsın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Sen benimle muhatap olamazsın" ifadesi, genellikle bir kişinin, kendisiyle aynı seviyede olmadığını veya onunla iletişim kurma yeteneğinin olmadığını ima eden bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişinin düşüncelerini veya görüşlerini önemsemediğini veya onların iletişimine değer vermediğini ifade eder.

Hakaret mi?


Sen Benimle Muhatap Olamazsın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın katılana hitaben söylediği kabul edilen "Sen kimsin lan oğlum, senin kralın gelse beni kaldırıp getiremez sen benimle muhatap olamazsın, ancak köy korucuları ile muhatap olursun" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12907 Karar: 2018/12943 Tarih: 15.10.2018

"Sen Benimle Muhatap Olamazsın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.