Beni Sattın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Beni Sattın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Beni sattın" ifadesi, genellikle bir kişinin, diğer kişi tarafından ihanete uğradığı veya terk edildiği hissini ifade etmek için kullanılan bir ifadedir. Bu ifade, bir kişinin, diğer kişinin kendisini önemsizleştirdiğini, değersizleştirdiğini veya bir yolla ihanet ettiğini düşündüğünü ifade eder.

Bu ifade bazen bir tür şikayet veya suçlama olarak da kullanılabilir ve kişi, diğer kişinin davranışlarından dolayı kendisini rahatsız veya mağdur hissettiğini ifade edebilir.

"Beni sattın" ifadesi argo bir ifade olarak kabul edilmez ve açık bir anlamı vardır. Ancak, bu ifade bazen alaycı veya şaka amaçlı olarak da kullanılabilir, bu nedenle kullanımı ve tonlama, konuşma ortamına ve konuşma ortağına uygun bir şekilde ayarlanmalıdır.

Hakaret mi?


Beni sattın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın tarafı olduğu ceza davalarında vekil sıfatıyla kendisini temsil etmekte olan katılan avukattan Sulh Hukuk Mahkemesi'nde görülen davalarını da takip etmesini istediği, katılanın ise aralarındaki anlaşmanın bunları kapsamadığını söyleyerek talebini reddetmesi üzerine katılanın hitaben söylediği kabul edilen "Alladın pulladı davayı aldın, sonra da beni sattın" şeklindeki suça konu sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba söz ve ağır eleştiri niteliğinde olduğu, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/39679 Karar: 2014/82234 Tarih: 06.1.2014

"Beni Sattın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.