Utanç Verici İnsan

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Utanç Verici İnsan"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Utanç verici insan" genellikle ahlaki veya toplumsal normları çiğneyen, saygısızca veya düşüncesizce davranan, başkalarını inciten veya rahatsız eden bir kişiyi tanımlamak için kullanılan bir deyimdir. Bu terim, kişinin toplumsal beklentilere veya ahlaki değerlere uymadığı veya saygısızca davrandığı durumları ifade ederken, başkalarının gözünde olumsuz bir imaj oluşturan bir davranışı eleştirmek veya alay etmek amacı taşır. "Utanç verici insan" ifadesi, kişinin içinde bulunduğu durumu veya tutumu eleştirmek ve toplumun kabul edilmiş davranışlarını göz ardı ettiği durumları vurgulamak amacıyla kullanılır.

Bu deyim, kişinin başkalarının saygısını veya onurunu zedeleme, toplumsal baskılara aldırış etmeme veya etik değerleri ihlal etme gibi durumlarını ifade ederken, toplumsal etik ve insanların birbirine saygı göstermesi gerekliliğini vurgular. "Utanç verici insan" terimi, dürüstlük, empati ve hoşgörü gibi değerlere vurgu yaparak iletişimde ahlaki bir çerçeve oluşturabilir. Bu ifadeyi kullanırken, insanların ahlaki değerlere saygı göstermeleri ve başkalarının duygularını korumaları gerektiğini anlamak önemlidir.

Hakaret mi?


Utanç Verici İnsan kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın mağdurun başkanı olduğu belediye tüzel kişiliği aleyhine açmış olduğu idari davayı kazanması üzerine, ilgili ilamın üstüne yazmış olduğu "Sen haklıyı haksızı ayıracak kadar akıllı değilsin, bu kasabayı utanç verici insanlar yönetmektedir" şeklindeki nezaket dışı ve kaba nitelikteki sözlerin onur, şeref ve saygınlığı rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğinde bulunduğunun anlaşılması karşısında, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/5249 Karar: 2015/5129 Tarih: 10.09.2015

"Utanç Verici İnsan" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.