İftira Atmaya Utanmıyor Musun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"İftira Atmaya Utanmıyor Musun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


İftira atmak, bir kişiye ya da bir olaya karşı gerçek dışı iddialarda bulunmak anlamına gelir. İftira atan kişiler genellikle başkalarını kötülemek, itibarlarını zedelemek ya da kendi çıkarlarını korumak amacıyla bu yola başvururlar. İftira, bir insanın itibarını zedeleyen bir eylemdir ve son derece etkili bir silahtır. İftira atan kişiler, gerçekleri çarpıtarak, yalanlar söyleyerek veya yanlış bilgiler yayarak hedeflerine ulaşmayı amaçlarlar. Bu makalede, iftira atmanın ne anlama geldiği ve etkileri incelenecektir.

Hakaret mi?


İftira Atmaya Utanmıyor Musun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü başka bir dosyada kendisinden şikâyetçi olan müştekiye adliye koridorunda söylediği "İftira atmaya utanmıyor musun" şeklindeve yakınma niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/8401 Karar: 2015/10593 Tarih: 09.11.2015

"İftira Atmaya Utanmıyor Musun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.