Göt

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Göt"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Göt" günlük dilde "kalça" veya "arka taraf" anlamında kullanılan bir terimdir. Daha resmi bir ifadeyle "gluteal bölge" olarak da adlandırılır. İnsan vücudunun arkadan görülen alt kısmında bulunan, oturduğumuz veya ayakta durduğumuzda geriye doğru uzanan bölgeyi ifade eder. Bu terim, genellikle resmi olmayan veya daha rahat bir dil kullanımında yer alır.

Hakaret mi?


Göt kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Müştekiler... ve...'in olay tarihinde mesai bitiminde işten çıkıp eve gittikleri sırada yolda bir markete ait tekerlekli el arabasının kontrolsüz bir şekilde gittiğini gördükleri, yolda park etmiş araçlara çarpmasını engellemek için el arabasının yakınında bulunan sanığa müşteki...'in "Yakala arabalara çarpmasın" dediği, bunun üzerine sanığın da "Bana ne lan, istiyorsan kendin yakala g.t" diyerek müştekiye hakaret ettiği, daha sonra müştekilerin sanıktan şikâyetçi olmaları üzerine sanığın polis merkezinin nezarethanesine konulduğu, sanığın nezarethanede bulunan ahşap kaplamaları kırarak zarar verdiği, sanığın bu şekilde üzerine atılı suçları işlediğinin iddia edildiği olayda, sanığın sübutu kabul edilen eyleminin TCK'nın 125/3. maddesinde yazılı kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden yazılı şekilde hüküm kurulması, aleyhe temyiz olmadığından bozma nedeni yapılmamıştır.

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/16677 Karar: 2014/5879 Tarih: 31.03.2014

Karar #2

Oluşa, suça sürüklenen çocukların savunmalarına, olay tutanağına, şikâyetçi polis memurları ile tanıkların anlatımlarına ve tüm dosya kapsamına göre suça sürüklenen çocukların sabit görülen eylemlerinin (Anamızı avradınızı sinkaf ederim, g.t polisler) kamu görevlisine karşı görevinden dolayı hakaret suçlarını oluşturduğuna yönelik mahkemenin kabulünde bir isabetsizlik görülmemiştir.

Yargıtay 23. CD Esas: 2015/16151 Karar: 2015/5597 Tarih: 26.10.2015

Karar #3

Eylemin (Kolluk görevlisine hitaben: Siz kiminle dans ettiğinizi bilmiyorsunuz, g.t, yaka numaranı söyle) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık...'in ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkûmiyet) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/28525 Karar: 2016/2496 Tarih: 10.02.2016

"Göt" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.