Top Sakal

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Top Sakal "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Top sakal", bir kişinin çenesindeki sakalın alt kısmını tıraş etmek yerine üst kısmını uzatması sonucu oluşan bir sakal stili veya görünümü ifade eder. Sakalın sadece çenenin üst kısmında bulunup alt kısmının tıraşlı olması durumuna "top sakal" denir. Bu terim, özellikle çene kısmının tıraşlanmadığı ve sadece üst kısmının bırakıldığı bir sakal tarzını tanımlar. Farklı sakal stilleri ve görünümleri insanların kişisel tercihine bağlı olarak değişebilir.

Hakaret mi?


Top Sakal kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığı "Sen doktor değil misin, sen bileceksin, terbiyesiz, top saka" şeklindeki ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/6180 Karar: 2019/10238 Tarih: 10.06.2019

"Top Sakal " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.