Pornografik

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Pornografik"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Pornografik," genellikle cinsel içerikli veya cinsellikle ilgili açıkça ifade edilen veya tasvir edilen materyalleri veya içerikleri tanımlayan bir terimdir. Bu terim, çoğu zaman cinsel ilişki, cinsel organlar veya cinsel eylemler gibi konuların açıkça ve detaylı bir şekilde tasvir edildiği materyalleri ifade eder. Pornografik içerikler, cinsel uyarım veya cinsel haz amacıyla üretilmiş veya kullanılmış materyalleri kapsayabilir.

Pornografik materyaller, genellikle yetişkinler arasında rıza ile tüketilse de, çocukların ve gençlerin zarar görmesini önlemek amacıyla sıkı yasal düzenlemelere tabidir. Bu tür materyallerin izinsiz dağıtımı veya kullanımı, toplumsal etik ve hukuk açısından ciddi sonuçlara yol açabilir. Toplumda farklı görüşler ve değerler olabilir, bu nedenle pornografik içeriklere dair hassas bir konuşma ve düşünce ortamının korunması önemlidir.

Hakaret mi?


Pornografik kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sonuç olarak, paylaşımlardaki ifadeler (Sosyal medyada: Utanmaz kadın seni,... denen münafık,... münafık olduğunu bil, pornografik bir görüntü, pornografik pozlar, pornografik hareketler) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp kaba söz ve eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünce, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu suretle, hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı anlaşıldığından...

Yargıtay 18. CD Esas: 2017/2034 Karar: 2017/9550 Tarih: 25.09.2017

"Pornografik" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.