Mırın Kırın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Mırın Kırın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Mırın kırın" genellikle gereksiz şikayet etme, yakınma veya homurdanma anlamına gelen bir tabirdir. Bu ifade, kişinin küçük veya önemsiz durumlar hakkında sürekli olarak şikayet etmesini veya dert yanmasını ifade eder. "Mırın kırın" terimi, genellikle olumsuz bir ton içerir ve kişinin rahatsızlığını veya hoşnutsuzluğunu ifade etmek amacıyla kullanılır.

Bu tabir, çoğu zaman gereksiz yere olumsuz bir atmosfer yaratmak veya insanların moralini bozmak için kullanılan bir ifadedir. Bir kişi sürekli olarak mırın kırın yaptığında, etrafındaki insanları rahatsız edebilir veya onların olumlu bir bakış açısı veya enerjik bir tutum geliştirmesini engelleyebilir. Bu ifade, bir konuda sürekli şikayet eden veya dert yanan kişilere yönelik bir eleştiri veya espri olarak da kullanılabilir.

Hakaret mi?


Mırın Kırın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın adliyede kâtip olan katılana söylediği "Bana mırın kırın yapma, işini yap" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerin müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18 CD Esas: 2015/34332 Karar: 2017/7495 Tarih: 08.06.2017

"Mırın Kırın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.