Senin Sıfatın Ne ki Benimle Muhatap Oluyorsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Senin Sıfatın Ne ki Benimle Muhatap OluyorsunSenin Sıfatın Ne ki Benimle Muhatap Oluyorsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Senin sıfatın ne ki benimle muhatap oluyorsun?" ifadesi, genellikle kendini üstün veya değerli hisseden bir kişinin, karşı tarafı küçümseyerek veya aşağılayarak iletişim kurduğu bir ifadedir. Bu ifade, karşıdaki kişinin yeteneklerini veya sıfatlarını sorgularken, onunla iletişim kurmayı gereksiz veya aşağılık bir davranış olarak gördüğünü ifade eder.

Hakaret mi?


Senin Sıfatın Ne ki Benimle Muhatap Oluyorsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Devlet Hastanesi'ne gelen ve eczacı olan sanığın yanında getirdiği evraklara devlet hastanesinde görevli olan yakınanın bulunduğu odada doktor kaşesini basması üzerine yakınanın "Sen ne yapıyorsun" demesi üzerine sanığın "Sen kimsin ki bana karışıyorsun, senin sıfatın ne ki benimle muhatap oluyorsun" şeklinde sarf ettiği sözlerin sanığın getirdiği evraklara kaşe basmasının olağan bir durum olup olmadığı ve yakınların bu işlemlerin yapılması sırasındaki görev ve yetkisinin ne olduğu, gerekirse sağlık ocağı tabibi de tanık olarak dinlenilip belirlenerek ve bu sözlerin hakaret suçunun öğeleri olan yakınanın onur, şeref ve saygınlığını ne şekilde rencide ettiği denetime olanak verecek biçimde açıklanarak hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden yazılı şekilde sanığın mahkumiyetine karar verilmesi bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/28187 Karar: 2013/17140 Tarih: 25.06.2013

"Senin Sıfatın Ne ki Benimle Muhatap OluyorsunSenin Sıfatın Ne ki Benimle Muhatap Oluyorsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.