Alkol Batağında Yüzen

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Alkol Batağında Yüzen"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Alkol batağında yüzen" ifadesi, Türkçede bir kişinin alkol bağımlılığı veya alkolle ilgili sorunlar yaşadığını anlatmak için kullanılır. Bu tabir, genellikle birinin düzenli ve aşırı alkol tüketimi nedeniyle sosyal, iş veya aile yaşamında sorunlar yaşadığını, sağlığına zarar verdiğini veya yaşam kalitesinin düştüğünü belirtmek amacıyla kullanılır. Bu ifade, alkol bağımlılığı olan bir kişi için endişe ve üzüntü ifade edebilir ve aynı zamanda bu kişinin durumunu eleştirebilir.

Hakaret mi?


Alkol batağında yüzen kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, yerel bir gazetenin imtiyaz sahibi olan sanığın Basın İlan Kurumu tarafından uğradığını düşündüğü haksızlıkları belirtmek amacıyla Başbakana yazdığı şikâyet amaçlı mektuptaki kaba hitap tarzı ve yakınma niteliğindeki sözlerinin (Alkol batağında yüzen Kontrol Daire Başkan...) muhatapların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/39925 Karar: 2017/11143 Tarih: 18.10.2017

"Alkol Batağında Yüzen" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.