FETÖ İşbirlikçisi

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"FETÖ İşbirlikçisi"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"FETÖ işbirlikçisi" ifadesi, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile ilişkisi veya işbirliği içinde olduğuna inanılan kişileri tanımlamak için kullanılır. FETÖ, Türkiye merkezli bir örgüt olup, 15 Temmuz 2016 tarihinde gerçekleşen başarısız darbe girişiminin arkasında olduğu iddiasıyla suçlanmıştır. Bu örgütün lideri Fethullah Gülen'dir ve örgüt, kamu kurumlarına sızarak etki sahibi olmuş, yasa dışı faaliyetlerde bulunmuş ve devletin içindeki bazı yapılanmalara yönelik olarak suçlanmıştır.

"FETÖ işbirlikçisi" ifadesi, özellikle bu örgüte destek veren, onun hedeflerine yardımcı olan veya faaliyetlerini gizli şekilde destekleyen kişilere veya kurumlara atıfta bulunmak için kullanılır. Bu ifade, genellikle örgüte sempati duyan veya onun faaliyetlerine katkıda bulunan kişilere yönelik eleştiri, suçlama veya değerlendirmelerde kullanılır. Ancak, bu tür iddiaların kanıtlanması zordur ve hukuki süreçler gerektirebilir. Terim, genellikle siyasi veya toplumsal tartışmalarda ve medya raporlarında yer alır.

Hakaret mi?


FETÖ İşbirlikçisi kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, Spor Kulübü yöneticisi olan müşteki... hakkında yine anılan kulübün üyesi olduğu tespit edilen şüpheli ... tarafından Twitter isimli sosyal paylaşım sitesi üzerinden "Ya... seçimlerinde... in listesinde olan FETO işbirlikçisi...'e devlet dahil kimse ses çıkaramıyor. Bu ne ki" şeklinde hakaret içerikli paylaşım yapıldığı yönündeki şikâyet üzerine.... Cumhuriyet Başsavcılığınca Twitter isimli sosyal paylaşım sitesinin Türkiye temsilciliğinin bulunmadığı, facebook isimli sosyal paylaşım sitesi ile ilgili olarak ise yapılan istinabe taleplerini ABD adli makamlarının genellikle olumlu cevaplamadığı, bu nedenle delil tespiti yapılamayacağından bahisle kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş ise de CMK'nın 172/1. maddesindeki kovuşturma olanağının bulunmaması hâllerinin somut olayda mevcut olmadığı, dolayısıyla şüphelinin tespitine yönelik olarak gerekli tüm soruşturma işlemleri yapıldıktan sonra şüphelinin tespiti halinde iddianame düzenlenmesi, tespit edilemediği takdirde ise daimi arama kararı alınarak dava zamanaşımı süresince soruşturmaya devam edilmesi gerektiği anlaşılmakla, merciince itirazın kabulüne karar verilmesi yerine reddedilmesi hukuka aykırı görülmüştür.

Yargıtay 4. CD Esas: 2022/3733 Karar: 2022/10391 Tarih: 18.04.2022

"FETÖ İşbirlikçisi" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.