Cahil Memur

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cahil Memur"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cahil memur" ifadesi, bir kamu kurumunda çalışan, görevi gereği belirli bir konuda yeterli bilgiye sahip olması gereken ancak bu bilgiye sahip olmayan veya yetersiz bir şekilde eğitim almış olan memur veya çalışanları ifade eder. Bu durum, çalışanın işini doğru bir şekilde yapamamasına ve hizmet kalitesinin düşmesine neden olabilir. "Cahil memur" ifadesi, ayrıca, kamu hizmetlerinde kalitenin sağlanması ve vatandaşların haklarının korunması için, memurların eğitim ve bilgi açısından yeterliliklerinin artırılmasının önemini vurgulamak için de kullanılabilir.

Hakaret mi?


Cahil memur kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın katılana söylediği kabul edilen sözlerinin (Terbiyesiz, cahil memur, sen nasıl müdürsün, mahalle kanları gibi konuşuyorsunuz, sokak insanları gibisiniz) muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu ve dolayısıyla hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 4 CD Esas: 2020/25941 Karar: 2020/18766 Tarih: 08.12.2020

"Cahil Memur" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.