Askersen Askerliğini Bil

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Askersen Askerliğini Bil"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Askersen askerliğini bil" ifadesi, Türkçede genellikle bir uyarı veya eleştiri olarak kullanılır. Bu ifade, birine, eğer asker olarak görev yapıyorlarsa, görevlerini ve sorumluluklarını ciddiye alarak uygun bir şekilde davranmaları gerektiğini hatırlatır.

Bu ifade, genellikle bir askerin disiplinsiz, dikkatsiz veya sorumsuz davranışlar sergilediğinde kullanılır. Bu durumda, ifade, askeri görevlerin ve sorumlulukların önemine ve disiplinli davranmanın gerekliliğine vurgu yaparak, kişinin daha uygun bir şekilde hareket etmesi gerektiğini belirtir.

Hakaret mi?


Askersen askerliğini bil kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın "Sen de kim oluyorsun, askersen askerliğini bil haddini aşma, Allah belan versin" şeklindeki ifadeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın mağdura yönelttiği sözlerin mağdurun onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, beddua niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı....

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/18261 Karar: 2016/16559 Tarih: 25.10.2016

"Askersen Askerliğini Bil" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.