Haram Olsun

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Haram Olsun"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


“Haram olsun” ifadesi “bu davranıştan dolayı Allah’ın laneti senin üzerine olsun” anlamına gelir.

Hakaret mi?


Haram Olsun kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın katılana söylediği kabul edilen "Sen doktor bile değilsin, bizi boşuna...'a yolladın, aldığın para haram olsun, buralarda zıplama" şeklinde ağır eleştiri ve kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinde hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/43924 Karar: 2017/12323 Tarih: 02.11.2017

Karar #2

Olay günü sanığın söylediği kabul edilen "Siz hastaya bakmıyorsunuz, ne biçim doktorsunuz, aldığınız para haram olsun" şeklinde kaba hitap tarzı niteliğindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun yasal unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, yetersiz gerekçe ile sanığın mahkumiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18, CD Esas: 2019/3704 Karar: 2019/11268 Tarih: 26.09.2019

"Haram Olsun" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.