Yağ Çekmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yağ Çekmek"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Yağ çekmek, bir kişinin sorumluluk veya yükümlülüklerinden kaçınmak veya başkalarına devretmek anlamına gelir. Bu ifade, bir kişinin bir durumu veya görevi üstlenmek yerine ondan kaçınması veya başkalarına aktarması durumunda kullanılır. Yağ çekmek, genellikle sorumluluktan kaçınmak veya zor bir durumdan kaçınmak amacıyla kullanılır. Bu durumda, kişi kendini rahatlatmak veya daha kolay bir yol bulmak için başkalarına yükümlülüklerini devreder. Örneğin, bir projede liderlik rolünü üstlenmek yerine bir başkasına devretmek, yağ çekmek olarak adlandırılabilir.

Yağ çekme kavramı, bazen olumsuz bir anlam taşır çünkü kişinin sorumluluklarından kaçması veya başkalarına yükümlülüklerini devretmesi, diğer insanlara haksızlık yapabilir. Bununla birlikte, bazı durumlarda yağ çekmek, kişinin kendi sınırlarını ve ihtiyaçlarını tanıması ve kendini koruması için gereklidir.

Hakaret mi?


Yağ Çekmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü sanığın basın açıklamasında katılana "Diğer parti büyüklerine ya çekerken kendinden geçiyordun, ağzından sahte ballar damlıyordu, senin riyakar ikiyüzlü olduğunu,... trilyon belediyenin parasını har vurup harman savunarak içine ettin" şeklinde kaba ifade ve ağar eleştiri tarzındaki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmaması nedeniyle hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/40207 Karar: 2017/12908 Tarih: 14.11.2017

"Yağ Çekmek" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.