Oturmaktan Başka Ne İş Yapıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Oturmaktan Başka Ne İş Yapıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Oturmaktan Başka Ne İş Yapıyorsunuz" ifadesi, kişinin etkinlik veya üretkenlik eksikliği üzerine bir espri veya eleştiri olarak kullanılır. Kişinin sadece oturarak veya faaliyetsiz bir şekilde zaman geçirdiği düşüncesini ifade eder.

Hakaret mi?


Oturmaktan Başka Ne İş Yapıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Burada oturuyorsunuz, bedava para alıyorsunuz, oturmaktan başka ne is yapıyorsunuz, yuh) ve yükletilen suça yönelik o yer Cumhuriyet savcısının temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/35976 Karar: 2017/5540 Tarih: 10.05.2017

"Oturmaktan Başka Ne İş Yapıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.