Gözün Çıksın

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Gözün Çıksın"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Gözün Çıksın" ifadesi, bir kişiye ya da bir şeye lanet okuma veya kötü dilekte bulunma anlamına gelir. "Gözün çıksın" ifadesi, olumsuz bir dilekte bulunurken kullanılır.

Hakaret mi?


Gözün Çıksın kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın şikayetçiye karşı sarf ettiği "Senin yüzün çıksın, sen ne biçim kadınsın" şeklindeki sözlerinin beddua niteliğinde olduğu, katıların onur, şeref ve saygınlığına saldın niteliği taşımadığı gözetilmeden ve sanığın üzerine atılı hakaret suçunun unsurlarının ne şekilde oluştuğu da kararda tartışılmadan yazılı şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş...

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25658 Karar: 2013/5947 Tarih: 21.03.2013

"Gözün Çıksın" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.