Görmemiş

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Görmemiş"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Görmemiş", argoda genellikle görgüsüz, terbiyesiz, kaba veya çok kirli olan birini anlatmak için kullanılan bir sıfattır. Görmemiş, birdenbire ulaştığı iyi duruma uymayan, görgüsüzce davranan kişi anlamına gelir. Bu söz, görgüsüz kişi, günün birinde ummadığı bir şeyi elde ederse sevincinden ne yapacağını şaşırır şeklinde de kullanılır.

Hakaret mi?


Görmemiş kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, sanığın resmi nikâhlı eşine hitaben söylediği kabul edilen "İhanet ediyorsun, adın batsın, nankör, açgözlü görmemiş" şeklindeki sözlerinin muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraati yerine mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/12901 Karar: 2018/12942 Tarih: 15.10.2018

"Görmemiş" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.