Kanunları Bildiğini Zannetmek

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kanunları Bildiğini Zannetmek "
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kanunları bildiğini zannetmek, devletin yetkili makamlarınca hazırlanan ve herkesin uymak zorunda olduğu yazılı kurallar olan kanunları tam olarak bilmediği halde bilir gibi davranmak anlamına gelir. Bu, kanunların içeriğini, kapsamını, yaptırımlarını veya uygulanmasını yanlış veya eksik anlamak veya yorumlamak şeklinde olabilir. Kanunları bildiğini zannetmek, kişinin kendisine veya başkalarına zarar verebilir, çünkü kanunlara aykırı davranışlarda bulunabilir veya kanunların kendisine sağladığı haklardan yararlanamayabilir.

Hakaret mi?


Kanunları Bildiğini Zannetmek kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın hakkında yürütülmekte olan soruşturmalara ilişkin olarak vermiş olduğu dilekçelerindeki sözlerinin (Kanunları bildiğini zannederek talimatlar vermeye kalkan makamlar) muhataplarının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nin 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2016/4884 Karar: 2018/2523 Tarih: 26.02.2018

"Kanunları Bildiğini Zannetmek " kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.