Entrika

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Entrika"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Entrika, bir işi sağlamak veya bozmak için girişilen gizli çalışma, oyun, dolap, düzen, dalavere, desise, hile anlamına gelen bir isimdir. Entrika kelimesinin kökeni Fransızca dilidir ve Fransızca’daki karşılığı intrigue şeklindedir.

Hakaret mi?


Entrika kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, ... Ağır Ceza Mahkemesi'nin ... esas sayılı dava dosyasında sanık sıfatıyla yargılanan sanığın... tarihli duruşmada mahkeme heyetine yönelik söylediği "Burası mahkeme mi, bu nasıl mahkeme, gelsin herkes iftira atsın, böyle gayriciddi yargılama olur mu, basiretiniz mi bağlandı, sorulacak bu kadar haysiyet cellatlığı tarihte emsali görülmemiş bir zulüm hem de hukuk adına göstermelik bir hukuk kitabına uydurarak entrikalarla sayın başkanım" şeklindeki sözlerinin yargı otoritesini sarsma veya tarafsızlığını bertaraf etme ya da muhatabın onur, şeref ve saygınlığını rencide etme kastıyla söylenmeyip mahkeme heyetinin tarafsız olmadığına dair düşüncesini ifade etme amaçlı olduğu ve TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığa kapsamında kaldığı gözetilerek, hakaret suçundan beraati yerine kanuni olmayan gerekçeyle mahkûmiyetine karar verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/1057 Karar: 2015/550 Tarih: 22.04.2015

"Entrika" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.