Cübbeye Sığınmak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Cübbeye Sığınmak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Cübbeye sığınmak" bir kişinin veya grubun avukat, hakim, savcı dini veya dindar görünüm altında kendini koruma veya haklı çıkarma amacıyla mesleğini veya dini semboller veya inançlar kullanma eylemini ifade eder. Bu ifade, kişinin gerçek niyetlerini veya davranışlarını gizlemek veya meşrulaştırmak amacıyla dini kisvelere bürünmesini tanımlamak için kullanılır. "Cübbe," İslam geleneğinde sıklıkla din adamları veya hocalar tarafından giyilen uzun bir elbise türüdür ve dini bir sembol olarak kabul edilir. Yine avukat, hakim ve savcıların kullandığı bir giysidir. Bu deyim genellikle eleştirel bir şekilde kullanılır ve kişinin samimiyetini sorgulama anlamını taşır.

Hakaret mi?


Cübbeye sığınmak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın davalı olarak yer aldığı... Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülmekte olan... esas sayılı dosyaya sunduğu dilekçesinde yer alan ifadelerin (Adaletsiz yeryüzünde mazlum hakkını korumak için icat edilen hukuk bilimini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmaktan çekinmeyen, bu kutsal mesleğin zırhı cübbeye sığınarak iftiralarda bulunmaktan utanmayan ...ağabeyimin  yakın dostu olup yine ağabeyimin sebep olduğu bir olaydan aldığım yirmi sene hapis cezasının Yargıtay'da idamla onanmasını sağlayan eski avukatımdır) muhatabının onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dişi hitap tarzı niteliğinde olduğu, dolayısıyla hakaret suçunun unsurları itibari ile oluşmadığı gözetilmeden sanığın mahkumiyetine hükmolunması kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/2856 Karar: 2018/11050 Tarih: 31.05.2018

"Cübbeye Sığınmak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.