Milleti Enayi Mi Sanıyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Milleti Enayi Mi Sanıyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Milleti enayi mi sanıyorsunuz?" ifadesi, genellikle bir kişinin veya bir grubun, karşısındaki insanların basit, saf veya kolay kandırılabilir olduğunu düşündüğünü ifade eden bir deyimdir. Bu ifade, birinin başkalarını aldatmaya veya kendi çıkarlarına hileli veya düşük düzeyde taktiklerle ulaşmaya çalıştığını ima eder.

Bu deyim, genellikle alaycı veya alaycı bir tonla kullanılır ve karşısındakini eleştirmek veya alay etmek amacıyla kullanılır. "Milleti enayi mi sanıyorsunuz?" ifadesi, birinin başkalarını manipüle etmeye veya yanıltmaya çalıştığını eleştirmek veya sorgulamak için kullanılabilir. Terim, genellikle dürüstlüğü, şeffaflığı ve etik davranışı önemseyen kişiler tarafından, manipülatif veya aldatıcı taktikler kullanmaya çalışanlara yönelik bir eleştiri olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Milleti Enayi Mi Sanıyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (Ticari kurumdan gelen kampanya yazımına cevaben: Girişiminizin amacı üyelerinizi biraz daha yolmak mıdır sizin, bir 6 günlük iş gezini için destek sonrası 3950 dolar diyorsanız demek ki tamamı yaklaşık 8000 dolar para alacaksınız  katılımcı bir kişiden, bu nasıl bir anlayış nasıl bir hizmet, yoksa sizler de meşhur hizmet ehlinden misiniz, milleti soyacak bir başka iş bakın kendinize lütfen, bu konulardaki sözde hizmet girişimlerinizi bir daha insaf gözlüğü ile bir tahlil ediniz, yoksa bu milleti enayi mi sanıyorsunuz, saygılar sunarım) ve yükletilen suça yönelik katılan vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/15460 Karar: 2022/13181 Tarih: 25.05.2022

"Milleti Enayi Mi Sanıyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.