Ekmeğini Siktiğim

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Ekmeğini Siktiğim"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Ekmeğini Siktiğim" ifadesi, olumsuz bir duygu veya eleştiri ifade eden bir deyimdir. "Ekmeğini Siktiğim" tabiri, bir şeyi bozmak, mahvetmek veya heba etmek anlamına gelir. "Ekmeğini siktiğim" ifadesi, kişisel emeğin veya kazancın ziyan edildiği bir durumu ifade etmek için kullanılır. Bu ifade genellikle birisinin çabalarının boşa gittiğini veya ziyan edildiğini vurgulamak için kullanılır.

Hakaret mi?


Ekmeğini Siktiğim kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın tanık ...'e katılan ...'i kastederek "Bu manyak ne dediğini bilmiyor, kafayı yemiş" demesi üzerine katılan ile sanığın tartışmaya başladıkları, tartışma esnasında sanığın katılana "Ekmeğini sinkaf ettiğim" demek suretiyle tekrar hakaret ettiğinin kabul edilmesi karşısında, aynı kasıtla ve aynı zamanda bu sözleri söyleminin birden fazla eylem ancak tek suç oluşturduğu gözetilmeden, yetersiz gerekçeyle iki ayrı ceza tayini kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2012/29154 Karar: 2014/15809 Tarih: 08.05.2014

"Ekmeğini Siktiğim" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.