Çocuklarımızın Geleceğini Çalmak İstiyor

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Çocuklarımızın Geleceğini Çalmak İstiyor"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Çocuklarımızın geleceğini çalmak istiyor" ifadesi, genellikle bir grup veya kişinin, gelecek nesillerin refahını veya fırsatlarını tehlikeye atarak kendi çıkarlarını veya hedeflerini gerçekleştirmeye çalıştığını ifade eder. Bu ifade, birinin veya bir grubun, gençlerin veya çocukların yaşamlarını olumsuz etkileyen politikalar, kararlar veya eylemlerle geleceğe yönelik potansiyellerini engellemeye çalıştığını ima eder.

Bu deyim, genellikle sosyal veya politik eleştirilerde kullanılır ve gelecek nesillerin iyi eğitim, sağlık, çevresel sürdürülebilirlik gibi temel haklarına zarar verebilecek durumları ifade eder. Terim, bir toplumun veya dünya çapında bir sorunun, geleceğin güvencesini riske atacak şekilde ele alındığı veya çözümsüz bırakıldığı durumları eleştirmek için kullanılır.

Hakaret mi?


Çocuklarımızın Geleceğini Çalmak İstiyor kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Vicdani kanının oluştuğu duruşma sürecini yansıtan tutanaklar, belgeler ve gerekçe içeriğine göre 4+4+4 Eğitim Sistemi hakkında kamuoyu oluşturulması amacıyla yapılan yürüyüş esnasında,... Sendikası merkez yönetim kurulu üyesi olan sanık tarafından dile getirilen ifadelerin (Bir bakan düşünün ki kurnazlıkla profesör olmuş, ay hırsızlıkla şimdi çocuklarımızın geleceğini çalmak istiyor) söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğinde kaldığı, aksi düşüncenin suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebileceği, bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığının kabulüyle tebliğnamedeki bozma düşüncesine iştirak edilmeyerek yapılan incelemede; eyleme ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye aykırı olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9992 Karar: 2015/11390 Tarih: 18.11.2015

"Çocuklarımızın Geleceğini Çalmak İstiyor" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.