Devlet Terörünün Başı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devlet Terörünün Başı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devlet Terörünün Başı" ifadesi, genellikle bir devletin veya devlet yetkililerinin, yasa dışı ve baskıcı yöntemleri kullanarak toplumu sindirmesi, bireyleri taciz etmesi, insan hakları ihlallerine neden olması veya şiddet uygulamasını ima etmek için kullanılan bir tabirdir. Bu ifade, devletin kendi vatandaşlarına karşı uyguladığı baskı, şiddet ve keyfi müdahaleleri eleştirmek veya vurgulamak amacıyla kullanılabilir.

"Devlet Terörünün Başı" tabiri, demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü gibi değerlerin ihlali durumunda kullanılarak, devletin yetkilerini kötüye kullanması veya toplumun özgürlüklerine zarar vermesi anlamında kullanılır. Bu ifade, siyasi analizlerde veya eleştiri bağlamında yer alabilir ve toplumsal bir sorunun veya olayın vurgulanmasında kullanılır.

Hakaret mi?


Devlet Terörünün Başı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eylemin (Siyasi kişi tarafından, miting esnasında Başbakana hitaben: Irkçı, kafatasçı, en büyük terörist sensin, sen devlet terörünün başısın) doğru olarak nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu, cezanın kanuni bağlamda uygulandığı anlaşıldığından, sanık müdafisinin ileri sürdüğü nedenler yerinde görülmemiş olmakla, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (mahkumiyet) onanmasına....

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/717 Karar: 2019/13155 Tarih: 26.09.2019

"Devlet Terörünün Başı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.