Kanun Dışı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kanun Dışı"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Kanun dışı, yasa ve kurallara aykırı olan anlamına gelir. Bir eylem, davranış veya durum, geçerli olan kanunlara uymadığında kanun dışı kabul edilir. Kanun dışı faaliyetler, toplumda hukuki sonuçlar doğurabilir ve cezai yaptırımlara tabi olabilir. Örneğin, hırsızlık, dolandırıcılık veya şiddet içeren eylemler kanun dışıdır ve ciddi cezalara yol açabilir.

Kanun dışılık, hukuk sistemleri tarafından düzenlenen bir konudur. Kanunlar, toplum düzenini sağlamak ve insanların haklarını korumak amacıyla oluşturulur. Kanunlara uymak, toplumun düzenini ve güvenliğini sağlamak için önemlidir.

Hakaret mi?


Kanun Dışı kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Somut olayda, sanığın suça konu dilekçedeki sözlerinin (Ağır ceza mahkemesine sunulan dilekçede, ilgili hâkim ve savcılara hitaben: Kanun dışı, yapılmayacak iş yaptılar) mağdurların onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı, kaba hitap tarzı niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, kanuni olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/41292 Karar: 2017/11442 Tarih: 23.10.2017

"Kanun Dışı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.