Otur Oturduğun Yerde

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Otur Oturduğun Yerde"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Otur oturduğun yerde" ifadesi, genellikle bir kişinin başkalarının işlerine veya konularına karışmasının istenmediği veya hoş karşılanmadığı durumlarda kullanılır. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın kendi işine veya meşguliyetine odaklanması gerektiğini belirtirken aynı zamanda onun başkalarının işine müdahale etmesini eleştirir. Bu deyim, kişinin sınırını aşmasını veya gereksiz şekilde müdahaleci davranmasını ima eder.

Hakaret mi?


Otur Oturduğun Yerde kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanık ...'in icra takibine konu borcu ödemek üzere gittiği avukatlık bürosunda büroyu terk etmesini isteyen mağdur ...'e "Sen kadın başınla bu işlere karışma, kapa çeneni, otur oturduğun yerde biçiminde sözler söylemekten ibaret eyleminin hakaret aşamasına varmayan nezaket dışı davranış niteliğinde olup olmadığı değerlendirilmeden ve bu sözlerin ne suretle küçük düşürücü nitelikte bulunduğu yöntemince açıklanmadan hükümlülük karan verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2009/20122 Karar: 2012/802 Tarih: 17.01.2012

Karar #2

Diş tabibi olan sanığın hakkında tahliye davası açan ve suç tarihinde de iş yerinin elektriğinin kesilmesini sağlayan katılan avukata yönelik söylediği "Senin kişilik problemin mi var, bu işi para için yapmıyor musun, ben sana kat kat para vereyim otur oturduğun yerde, namuslu ve ahlaklı iş yapmadı" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, sanığın katılana yönelttiği sözlerin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp ağır eleştiri niteliğin- de olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkûmiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2010/30356 Karar: 2013/8098 Tarih: 21.03.2013

"Otur Oturduğun Yerde" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.