Avukattan Yanasınız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Avukattan Yanasınız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Avukattan yanasınız ne demek" ifadesi, Türkçede birinin avukatın tarafında olduğunu, yani onunla aynı görüşü paylaştığını veya onun tarafını tuttuğunu belirtmek için kullanılır. Bu ifade, genellikle bir tartışma, dava veya anlaşmazlık bağlamında kullanılır. Avukat, hukuk uzmanı olan ve genellikle bir dava sürecinde müvekkilini temsil eden kişidir. Bu nedenle, birinin "avukattan yanasınız" olduğunu söylemek, o kişinin avukatın görüşlerine veya savunduğu konulara destek verdiğini gösterir.

Hakaret mi?


Avukattan yanasınız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Olay günü ceza mahkemesinde yargılanırken duruşmanın düzenini bozması sebebiyle mahkeme hâkimi olan şikâyetçi tarafından duruşma salonundan dışarı çıkartılmasına karar verilen sanığın şik- ayetçiye hitaben söylediği "Avukattan yanasınız" şeklindeki rahatsız edici sözlerin şikayetçinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp nezaket sınırlarını aşan ağır eleştiri niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal ve yerinde olmayan gerekçeyle mahkumiyet kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/8557 Karar: 2014/30470 Tarih: 27.10.2014

"Avukattan Yanasınız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.