Patavatsız

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Patavatsız"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Patavatsız," kişinin sözlerini veya davranışlarını düşünmeden, dikkatsizce veya saygısızca ifade ettiği bir durumu ifade eder. Bu terim, kişinin sosyal veya iletişimsel normlara uygun davranmadığını ve başkalarını incitebilecek veya rahatsız edebilecek türden sözler veya davranışlar sergilediğini belirtir. Patavatsızlık, çoğu zaman olumsuz bir anlam taşıyan bir tanımlayıcıdır.

"Patavatsız" terimi, genellikle kişinin düşüncesiz veya kayıtsızca davranışlarını tanımlarken kullanılır. Bu davranışlar, kişinin sosyal etkileşimlerinde uygun olmayan veya saygısız olduğu düşünülen sözler veya eylemler olabilir. Patavatsızlık, başkalarını rahatsız etme veya incitme riskini taşıdığı için genellikle olumsuz bir nitelendirme olarak kullanılır.

Hakaret mi?


Patavatsız kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu olayda, sanığın katılana yönelik sarf ettiği kabul edilen sözlerin (Mahkum tarafından, infaz koruma memuruna hitaben: Seni zaten hiç sevmiyorum patavatsız, konuşma sus) nezaket dışı ve kaba siz niteliğinde olup hakaret suçunun yasal unsurlarının oluşturmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine, yerinde olmayan gerekçeyle yanlış şekilde hüküm kurulması bozmayı gerektirmiş....

Yargıtay 4. CD Esas: 2021/1506 Karar: 2022/17410 Tarih: 20.09.2022

"Patavatsız" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.