Fahişe

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Fahişe"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Fahişe" ifadesi, genellikle cinsel ilişki karşılığında para alan veya farklı türde menfaatler sağlayan bir kadını tanımlar. Bu ifadeyle kişi, karşı tarafın ahlaki değerlerden sapmış olduğunu veya cinsel ilişkiyi ticari bir amaçla kullanarak ahlaki sınırları ihlal ettiğini ima eder.

Hakaret mi?


Fahişe kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan ve tanık ...'in aşamalardaki tutarlı beyanlarında birlikte belediye gişesinde saat 21.00 sıralarında çalıştıkları sırada cep telefonunun hoparlörünün açılmasıyla "O.… fahişe, seni mermi manyağı yapacağım" şeklinde tehdit ve hakaret ettiğini belirtmeleri karşısında, hangi nedenle savunmaya itibar edildiği açıklanmadan ve yetersiz gerekçeyle her iki suçtan beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2013/8808 Karar: 2015/23904 Tarih: 06.03.2015

Karar #2

Olay günü katılanlar H.… ile D.…'in sanık R.… ve R... 'in torunu Z.… ile karşılaştıkları, bir gün önceki olay nedeniyle katılanların Z... 'e saldırdıkları, bunun üzerine R...'in katılanlara "Fahişe orospu" şeklinde hakaretlerde bulunduğunun iddia edilmesi, kovuşturma aşamasında dinlenen tanıklar F..., Y... ve A...'in katılanların beyanlarını destekleyen anlatımlarda bulunması karşısında, tanıkların beyanlarına hangi nedenle itibar edilmediği açıklanıp tüm delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre hüküm kurulması gerektiği gözetilmeden "dosya içerisindeki mevcut delillerden anlaşılacağı üzere sanık R...'in üzerine atılı hakaret suçunu işlediğine dair her türlü şüpheden uzak somut delile ulaşılamadığından" biçimindeki yetersiz gerekçe ile sanık R... hakkında hakaret suçundan beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2014/55251 Karar: 2019/6933 Tarih: 15.04.2019

Karar #3

Sanığın iddianamedeki mesajı (Senin hayatını mahvedeceğim, kardeşine yardım edemeyeceksin, fahişe) müştekiye gönderdiğinin müşteki ve tanık beyanı ile doğrulanması, ayrıca sanığın savunmasında mesajı atmış olabileceğini belirtmesi karşısında, sanığın atılı suçları (tehdit ve hakaret) işlediği sabit olduğundan, mahkûmiyeti yerine yetersiz gerekçeyle beraat kararı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2020/29615 Karar: 2022/16691 Tarih: 04.07.2022

Karar #4

Sokak kadınları gibi, fahişe gibi gezemezsin..

Yargıtay 18.CD, Esas: 2016/10770, Karar: 2016/16396, Tarih: 24.10.2016

Karar #5

Sen fahişesin çocuğunu satıyorsun, kahpesin...

Yargıtay 23.CD, Esas: 2015/18331, Karar: 2015/4830, Tarih: 07.10.2015

Karar #6

Fahişe orospu

Yargıtay CD, Esas: 2016/10784, Karar: 2017/18119, Tarih: 28.06.2017

"Fahişe" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.