Yalancı Bakan İstemiyoruz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Yalancı Bakan İstemiyoruz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


Türkiye'de yalancı bakanlara karşı toplumun tepkisi oldukça büyüktür. Halk, siyasetçilerin doğru ve güvenilir olmasını bekliyor. Ancak ne yazık ki, bazı bakanlar gerçekleri çarpıtarak veya yalan söyleyerek toplumu yanıltmaktadır. Bu durum, toplumun güvenini sarsmakta ve halkın siyasete olan inancını azaltmaktadır. Doğru ve güvenilir liderlere olan ihtiyaç ise oldukça önemlidir. Bir ülkenin yönetimindeki bakanların doğru bilgi vermesi ve toplumu yanıltmaması gerekmektedir. Doğru ve güvenilir liderler, halkın güvenini kazanarak ülkenin ilerlemesine katkıda bulunurlar. Bu nedenle, yalancı bakanlar yerine doğru ve güvenilir liderlere ihtiyaç duyduğumuz açıktır.

Yalancı bakanlar, toplumun güvenini sarsan ve ülkenin geleceğini tehlikeye atan bir sorundur. Türkiye'de de bu durumun yaşandığına şahit oluyoruz. Peki, neden doğru ve güvenilir liderlere ihtiyaç duyuyoruz? Çünkü doğru liderler, toplumun sorunlarını anlayan, çözüm odaklı ve samimi bir şekilde halka hizmet eden kişilerdir. Yalancı bakanlar ise sadece kendi çıkarlarını düşünen, gerçekleri çarpıtan ve toplumu aldatan kişilerdir.

Hakaret mi?


Yalancı Bakan İstemiyoruz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Eyleme (İmza kampanyası metninde, Dışişleri Bakanına hitaben: istifa etmelidir, yalancı bakan istemiyoruz) ve yükletilen suça yönelik katılan... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2018/670 Karar: 2019/10076 Tarih: 30.05.2019

"Yalancı Bakan İstemiyoruz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.