Kul Hakkı Yiyorsunuz

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Kul Hakkı Yiyorsunuz"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Kul hakkı yiyorsunuz" ifadesi, genellikle bir kişiye veya bir gruba, başkalarının haklarına saygısızlık ettiğini veya haksızlık yaptığını ifade etmek amacıyla kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, kişinin başkalarının emeğini veya haklarını çiğnediğini, onlara haksızlık ettiğini veya zarar verdiğini vurgular.

"Kul hakkı yiyorsunuz" tabiri, insanların toplumsal veya ahlaki değerleriyle çelişen davranışları eleştirmek veya sorgulamak amacıyla kullanılır. Bu deyim, kişiyi vicdani sorumluluklarını hatırlamaya, adaletli ve etik davranmaya davet eder. İfade, genellikle insanlar arasındaki ilişkilerde dürüstlüğü, adaleti ve saygıyı önemli kılar.

Hakaret mi?


Kul Hakkı Yiyorsunuz kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Mektupların içeriğindeki ifadeler (Hiçbirinin saygınlığı yok, sizler bir hiçsiniz. Hepiniz birer maşa olmayı kabul ettiniz. Bankada sizden önce çalışan üstatlarımızın sırtına basarak kahraman olmayı düşündünüz ama olamadınız. Bankada oturmanız, kendinize çalışmanızı kınıyoruz. Zavallılığımızla, sığ bilgililiğinizle alay etme fırsatı veriniz … Caddesi'ndeki binamızın 7. kat koridoru, dalga geçme koridoru oldu sayenizde. 700 kişinin kul haklarını yiyorsunuz, kendi menfaatlerinize susuyorsunuz) yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Aksi düşünülecek olursa, suçla korunmak istenen değer ölçüsüz bir şekilde genişleyecek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelebilecektir. Bu itibarla hakaret suçunun unsurlarının somut olayda oluşmadığı gözetilmeden, sanığın beraatı yerine hükümlülük karan verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/9868 Karar: 2015/11428 Tarih: 18.11.2015

"Kul Hakkı Yiyorsunuz" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.