Laubali

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Laubali"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Laubali" genellikle ciddiyetsiz, ilgisiz veya özensiz bir şekilde davranan kişileri veya davranışları tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Bu kelime, bir kişinin duruma veya konuya gereken ciddiyeti göstermediğini veya umursamaz bir tutum sergilediğini ifade ederken kullanılır. "Laubali" terimi, olumsuz bir anlam taşır ve kişinin sorumluluklarını veya görevlerini ihmal ettiğini belirtir.

"Laubali" ifadesi, genellikle düşüncesiz veya dikkatsiz bir tavır sergileyen kişilere yönelik bir eleştiri olarak kullanılır. Bu ifade, bir kişinin verilen işi veya sorumluluğu hafife aldığını veya gereken özeni göstermediğini ifade ederken, aynı zamanda o kişinin saygınlığını veya güvenilirliğini zedeliyor olabileceğini de ifade edebilir. Olumsuz etkileşimleri önlemek ve sağlıklı iletişim kurmak amacıyla, kişiler arasındaki eleştirileri ve geri bildirimleri saygılı ve yapıcı bir dil kullanarak ifade etmek önemlidir.

Hakaret mi?


Laubali kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Yargılamaya konu somut olayda, evlerine hırsız giren sanığın sorunlarıyla ilgilenmeyen kooperatif yöneticisi olan katılana internet sitesi üzerinden söylediği "Laubali, lakayt, sorumsuz ve basiretsiz" şeklindeki ifadeler bir bütün olarak değerlendirildiğinde, katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış niteliğinde olduğu ve hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilerek, CMK'nın 223/2-a maddesi gereğince beraat yerine ceza verilmesine yer olmadığına karanı verilmesi kanuna aykırı...

Yargıtay 4 CD Esas: 2013/966 Karar: 2014/22312 Tarih: 18.06.2014

"Laubali" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.