Aptallara Kaldı

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Aptallara Kaldı"
Söylemi kesinlikle bir hakaret.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Aptallara kaldı" ifadesi, genellikle bir durumun veya işin, düşünce gerektiren veya zeka isteyen yönleri nedeniyle başarısız olması veya yanlış bir sonuca ulaşması durumunda kullanılan bir deyimdir. Bu ifade, olayın veya durumun sadece düşünce kapasitesi düşük olan veya yetersiz kişilere özgü olduğunu ima eder. Ancak, kullanımı alaycı ve küçümseyici bir tonda olup, genellikle aşağılayıcı bir anlam taşır.

İfadenin altında yatan mesaj, iş veya durumun karmaşıklığı veya anlamak gerektiren yönleriyle başa çıkamayacak kadar düşük zeka düzeyine sahip kişilere atıfta bulunmaktır. Bu tür ifadeler iletişimde olumsuz bir ton yaratabilir ve başkalarını incitebilir. Saygılı bir iletişim için daha olumlu ve yapıcı ifadeler kullanmak önemlidir. Herkesin farklı yeteneklere sahip olduğu ve herhangi bir konuda hata yapmanın doğal olduğu unutulmamalıdır.

Hakaret mi?


Aptallara Kaldı kelimesi hakarettir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Katılan ve sanık anlatımları ile suça konu televizyon programına ilişkin CD içeriğine göre sanığın katılanla ilgili soru üzerine katılana hedef aldığı açıkça anlaşılan "Bu iş böyle aptallara kaldı, akıllı rakipler istiyorum" şeklindeki sözlerinin katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edecek nitelikte bulunduğu ve TCK'nin 125.maddesi kapsamında hakaret suçunu oluşturduğu gözetilmeden, oluşa uymayan ve yersiz gerekçelerle yazılı şekilde beraat kararı verilmesi bozmaya gerektirmiş....

Yargıtay 2. CD Esas: 2011/25906 Karar: 2013/4306 Tarih: 04.03.2013

"Aptallara Kaldı" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.