Paranoya

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Paranoya"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Paranoya," bir kişinin gerçek dışı veya aşırı düşmanca düşünceler veya şüpheler geliştirme eğilimi olarak tanımlanır. Paranoya, kişinin çevresindeki olayları veya insanları yanlış yorumlama, kuruntulara kapılma ve sürekli olarak kendisini tehdit altında hissetme şeklinde kendini gösterebilir. Paranoyak bireyler, başkalarının niyetlerini veya davranışlarını aşırı dikkatli ve şüpheci bir bakış açısıyla değerlendirme eğilimindedirler.

Paranoya, genellikle psikiyatrik bir durum olan paranoid şizofreni ile ilişkilendirilir, ancak bu terim genel olarak farklı zihinsel veya duygusal durumları tanımlamak için de kullanılabilir. Paranoyak düşünceler, bireyin sosyal ilişkilerini etkileyebilir, günlük yaşamını zorlaştırabilir ve hatta kişinin kendi iç dünyasında rahatsızlık yaratabilir. Paranoyanın tedavisi, profesyonel yardım gerektirebilir ve psikiyatrik değerlendirme ve terapi süreçlerini içerebilir.

Hakaret mi?


Paranoya kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

İnceleme konusu somut olayda, ... Barosu'na kayıtlı avukat olarak görev yapan sanığın sanıklar müdafii sıfatıyla Asliye Ceza Mahkemesi'nin dosyasına sunduğu savunmaları içerir dilekçesinde, dosyanın müştekisin yönelik olarak "Akla hayale gelmeyecek yalan, iftira ve her türlü hakareti tek taraflı yapan bir kişilik olduğu, hiç yoktan üstüne üstlük adli makamları da tamamen kendisinin sebebiyet verdiği suçlarını örtmek adına savcılıklara müracaat ederek kişilik bozukluğunu alışkanlık haline getirmiştir, saniyede bir mesaj yazarak her iki müvekkili hakaretleri, iftiraları yalanları ve yalan tanıkları huzurunuza getirmiş bulunmaktadır, müştekinin yalan, iftira, hakaret içeren sözlerinden kurtulmak adına hareket ettiği, müştekinin paranoya hali içerisinde, tamamen yalana dayalı, ağlanıp sızlayarak iki yalan tanık bularak yalan söylemesini temin etmiş, şikayetçinin tek taraflı yalan, hakaret içeren fiillerinden dolayı psikolojik ve sosyolojik olumsuzluklarına da ilişkin olarak..." şeklindeki sözleri nedeniyle müştekiye hakaret ettiği gerekçesiyle düzenlenen iddianame sonrasında Ağır Ceza Mahkemesi'nce sözlerin iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında olduğu gerekçesiyle son soruşturmanın açılmasına yer olmadığına karar verilmiştir... Sonuç olarak, sanık tarafından savunma dilekçesinde kullanılan ifadeler, TCK'nın 128. maddesinde düzenlenen iddia ve savunma dokunulmazlığı kapsamında kaldığı gibi değer yargısı niteliğine sahiptir. Bu itibarla somut bir fiil ya da olgu isnat etmek şeklinde kabul edilemez. Ayrıca bahse konu ifadeler, söylendiği yer ve zaman unsurları da gözetildiğinde müştekinin onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp eleştiri niteliğindedir. Bu durumun aksinin savunulması, suçla korunmak istenen değeri ölçüsüz bir şekilde genişletmek ve ifade özgürlüğünü ön plana çıkaran evrensel hukuk düşüncesiyle bağdaşmayan bir yorum anlamına gelecektir. Bu itibarla, hakaret somut olayda suçun unsurlarının oluşmadığı kanaatine varılmıştır.

Yargıtay 18. CD Esas: 2015/33349 Karar: 2016/2671 Tarih:15.02.2016

"Paranoya" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.