Devleti Soymak

Anlamını, hakaret olup olmadığını, cezasını ve emsal kararları ögrenin.

"Devleti Soymak"
Söylemi bir hakaret değil.

  • Hakaret Değil
  • Hakaret

Anlamı


"Devleti Soymak" tabiri, bir kişinin veya bir grubun, genellikle kamu kaynaklarını yasadışı yollarla veya kötü niyetle ele geçirerek haksız kazanç sağlaması anlamına gelir. Bu ifade, genellikle kamu görevlileri veya yöneticileri tarafından yapılan yolsuzluk eylemlerini, vergi kaçakçılığını, kaynakların kötüye kullanılmasını veya halkın mal varlığının haksız şekilde elde edilmesini ifade etmek için kullanılır. Devleti soyma, genellikle yolsuzluk, rüşvet, usulsüzlük ve kaynak israfı gibi suçların bir sonucu olarak ortaya çıkar.

Bu tür eylemler, devletin ve toplumun refahına zarar vererek kamu hizmetlerinin aksamalarına, ekonomik kayıplara ve halkın güvenini sarsmaya neden olabilir. Devleti soymak, hukuki ve etik açıdan ciddi sonuçlar doğurabilen bir suçtur ve demokratik düzeni, hukukun üstünlüğünü ve toplumsal adalete zarar verir. Bu tür eylemlere karşı mücadele, şeffaflık, hesap verebilirlik ve etik değerlere önem veren bir yönetim anlayışının teşvik edilmesiyle sağlanmaya çalışılır.

Hakaret mi?


Devleti Soymak kelimesi hakaret değildir.

Cezası


Emsal Kararlar


Karar #1

Sanığın yarım kalan inşaatta kullanılan elektriğin parasını sorumlu olduğu şirketten isteyen ... Bakanlığı ... Başkanlığına gönderdiği cevabi yazıda fesholunan ihalede yasal sorumlulukları bulunan katılanları kastederek "Almış olduğunuz rüşvetlere ortak olmamak, ahbap çavuş ilişkisi içinde devleti soymamak için ihaleyi tasfiye zorunda kaldım" biçimindeki ibarelerinin eleştiri sınırlarını aşan, belirtilmesinde zorunluluk bulunmayan küçük düşürücü değer yargılan olduğu gözetilip katılan sayısınca görevliye sövme suçundan hüküm kurulması gerekirken, yerinde olmayan gerekçelerle iddianamedeki yanlış nitelendirmeye de bağlı kalıp iftira suçundan beraat kararları verilmesi yasaya aykırı...

Yargıtay 4. CD Esas: 2005/13691 Karar: 2007/2556 Tarih: 19.03.2007

Karar #2

Eyleme (Oğluna uygulanan tedaviden memnun kalmayan sanık tarafından, diş hekimine hitaben: Siz nasıl doktorsunuz, devleti soyuyorsunuz) ve yükletilen suça yönelik katılan ... vekilinin temyiz iddiaları yerinde görülmediğinden, tebliğnameye uygun olarak, temyiz davasının esastan reddiyle hükmün (beraat) onanmasına...

Yargıtay 18. CD Esas: 2019/6560 Karar: 2019/12160 Tarih: 12.09.2019

"Devleti Soymak" kelimesi hakkında daha fazla bilgiyi aşağıda bulabilirsiniz.